Lillehammer Filmklubb utlyser nye styremedlemmer.

Lillehammer Filmklubb (LFK) er en aktiv studentgruppe med mål og ambisjon om å kunne tilby et bredt spekter av filmrelaterte kulturtilbud til byen. I løpet av mai skal det velges nytt styre, og i den anledning er det flere styreverv som skal opp til valg.

Vi er i utgangspunktet på utkikk etter:

Nestleder

Nestleder fungerer som vara og stedfortreder for leder, i situasjoner der det trengs. Nestleder må derfor holde seg oppdatert på alle aktiviteter som gjennomføres av styret, og samarbeider som regel tett med leder. I enkelte tilfeller kan leder utnevne nestleder til utøver av visse arbeidsoppgaver som egentlig er lederens. Nestleder fungerer også som sekretær under styremøter.

Økonomiansvarlig

Styrets økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for økonomien til LFK. Økonomiansvarlig skal holde oversikt over styrets økonomiske situasjon, føre regnskap, betale regninger og skrive søknader om pengestøtte. Økonomiansvarlig gir tillatelse til pengebruk, og arbeider tett med leder.

Det er fordel at økonomiansvarlig har erfaring innenfor feltet fra før, og vedkommende trenger ikke nødvendigvis å interessere seg for film og kultur for å utfylle denne rollen.

Promoteringsansvarlig

Promoteringsansvarlig har ansvar for å promotere LFK og LFKs aktiviteter utad. Dette innebærer å lage og distribuere plakater, promotere via web og sosiale medier, samt holde eventuell kontakt med presse.

Promoteringsansvarlig har faste arbeidsoppgaver, men oppmuntres til å ta i bruk egen kreativitet hvis ønsket. Det er en fordel at promoteringsansvarlig har erfaring med redigeringsprogrammer à la Photoshop, men ikke et krav.

Prosjektutvikler

Prosjektutvikler har hovedansvar for utvikling av spesialprosjekter ved siden av LFKs ordinære program. Prosjektutvikler skal ha oversikt over og være delaktig i sideprosjektene fra idé til gjennomføring. Spesifikke oppgaver avhenger av prosjektets struktur og innhold, men i hovedsak er prosjektutvikler delaktig i både utvikling av prosjektbudsjett, promotering, arbeidsfordeling og gjennomføring.

Sideprosjekter blir vanligvis vedtatt av Styret, med prosjektutvikler som ansvarlig for gjennomføringen der ifra. Prosjektutvikler er i dialog med og får hjelp fra styret hele veien.

Visningsansvarlig

Visningsansvarlig har ansvar for at LFKs filmvisninger går som de skal ift. lyd og bilde. Visningsansvarlig skal se til at filmkopi er på plass før visning, og snurre film under visning (kinomaskinist).

Visingskopi varierer mellom DVD, Blu-ray og DCP. Visningsansvarlig vil få opplæring i det tekniske, men det er en fordel at vedkommende har tekniske ferdigheter (mer generelt) fra før av.

Quiz-ansvarlig

Quiz-ansvarlig sørger for at filmquizene ved Café Stift gjennomføres etter de kvalitetskriteriene som er vedtatt av styret. Quiz-ansvarlig fungerer tradisjonelt som quizmaster, men oppgaven kan åpnes opp for andre i styret hvis ønskelig. Quiz-ansvarlig har ansvar for at quiz med powerpoint og annet eventuelt multimedieverktøy er på plass før arrangement, samt holder kommunikasjonen med de ansatte ved Café Stift.

Styremedlem

I tillegg til de øvrige styrevervene med spesifikke arbeidsoppgaver, ønsker LFK også et ekstra styremedlem som fungerer som en «altmuligperson». Styremedlemmet har ingen overordnet ansvarsoppgave, men fungerer som vara og ekstrahjelp til alle styrets arbeidsoppgaver. Funksjonen til styremedlemmet er å bistå til å lette på arbeidspresset til øvrige styremedlemmer.

Styremedlemmet har en likeverdig plass i styret som resten. Stillingen passer fint for den som ønsker seg et mer generelt overblikk over hva det vil si å drive filmklubb.

Lillehammer filmklubb ønsker folk som er engasjerte og ser verdien av frivillig studentarbeid, samt eier engasjement for kultur og/eller film. Har du planer om å være i Lillehammer lenger enn ett år frem i tid, vil det også være en fordel.

Ta kontakt snarest, enten på epost (post@l-fk.no), på Facebook-siden vår, eller med oss i styret direkte.