Filmklubbforbundet i fare

Norsk Filmklubbforbund står nå i økonomisk fare ettersom støtten fra Film og Kino frafaller. Dette kan være svært dramatisk for landets filmklubbvirksomhet.

Lillehammer Filmlubb er en del av paraplyorganisasjonen Norsk Filmklubbforbund. Forbundet fungerer som en fellesorganisasjon for alle landets filmklubber og koordinerer et stort nettverk av rundt 80 klubber, fordelt på 12 000 medlemmer og 40 000 besøkende. NFK legger til rette avtaler om gunstige visningslisenser, hjelper til med å skaffe gode økonomiske rammer, og gir forutsigbarhet til en aktivitet som over hele landet drives på frivillig dugnadsånd. I tillegg arrangerer forbundet kurs og seminarer som tilbys filmklubbene.

Norsk Filmklubbforbund er rett og slett uvurderlig for norsk filmklubbdrift. I en pressemelding som gikk ut mandag, står det at forbundets fremtid er truet ettersom fondet Film og Kino må kutte sin økonomiske støtte. Kuttet kommer av at DVD-avgiften sannsynligvis forsvinner i den kommende filmmeldingen, og at det derfor ikke er økonomiske rammer til støtte av denne typen ideell virksomhet.

I pressemeldingen står det:

En rekke filmkulturelle tiltak finansieres i dag gjennom det avgiftsbaserte Norske kino- og filmfondet, et fond med stadig synkende inntekter. Hvis DVD-delen av avgiften faller bort i den forventede filmmeldingen, slik direktør Guttorm Petterson i Film & Kino frykter, vil fondet ikke ha tilstrekkelige midler til å ivareta sine lovpålagte forpliktelser slik de er formulert i forskriftene til Lov om Film og videogram. Deriblant støtten til filmklubbvirksomheten.

Den viktige møteplassen

Lillehammer Filmklubb er avhengig av Filmklubbforbundet for å kunne holde driften som vi gjør i dag. Uten forbundet vil vi, og filmklubber over hele landet, gå en svært usikker fremtid i møte.

Filmklubbene har siden slutten av 1950-tallet fungert som en viktig møteplass for filmelskere av alle slag, og svært mange av dagens filmskapere og bransjefolk har en bakgrunn fra filmklubbene. Filmregissør Arild Andersen skriver i et innlegg på Facebook:

De aller fleste filmskapere og filmvitere av i dag er eller har vært del av filmklubb-bevegelsen i deler av sitt liv, og de aller fleste har hatt formative filmopplevelser på et cinematek eller en filmklubb og hentet kunnskap og inspirasjon fra filmfaglige seminarer.

Det store spørsmålet nå blir hvordan filmklubbdriften eventuelt kan bli ivaretatt gjennom den nye filmmeldingen som kommer senere i år. Forhåpentligvis kan det legges inn økonomiske rammer fra Kulturdepartementet.

Film for alle

Vi i Lillehammer Filmklubb støtter opp om moderforbundet, og oppfordrer alle våre medlemmer og følgere til å gjøre det samme. Del saken, lik Facebook-siden og bruk emneknaggen #filmforalle for å spre ordet og legge press på politikerne. Vis at filmklubber faktisk har en betydning og at vi sammen kan utgjøre en forskjell!

By |2015-05-11T11:51:21+00:00mai 11th, 2015|Categories: Nyheter, Ukategorisert|0 Comments

Leave A Comment