Lillehammer Filmklubb flytter visningene sine til kultur- og kunsthuset Fabrikken.

Som kjent vil kinoen være stengt i hele det kommende semesteret, og kan derfor ikke huse filmklubbaktivitet. Dette gjør at vi har måttet snu oss rundt og finne et alternativ visningslokale. Vi kan nå annonsere at Fabrikken blir vårt sted det kommende halvåret.

Den såkalte «Monteringshallen» er selvsagt ingen kinosal, og den tekniske kvaliteten på visningene vil nok svekkes noe. Men stedet gir også mange nye muligheter: for eksempel er vi ikke lengre bundet av å måtte forholde oss til kinoens visningstider. Vi vil nå kunne vise film på levelige tidspunkt, samt at vi har mye større fleksibilitet i forhold til hva vi kan gjøre der. Det kan lettere holdes lengere foredrag, ha samtaler og diskusjon etter filmene, og så videre.

Vi har tro på at det kommende semesteret blir svært spennende, selv uten kinosalen som tilholdssted. Vi håper at du vil dele det med oss!

Mer informasjon om vårens program blir annonsert snart.