Oppdatert: referat av årsmøtet og nytt styre.

Årsmøtet ble holdt 13.05.14 på Studenthuset Bingo’n.

Eivind M. Nordengen ble valgt til møteleder og Øystein Egge til referent, ved akklamasjon. Årsmelding og regnskap ble gått gjennom av Nordengen, mens Egge gjennomgikk valgkomiteens forslag til nytt styre.

Valgkomiteens forslag:
Eivind M. Nordengen (leder)
Øystein Egge (nestleder)
Erik Hjermann (økonomiansvarlig)
Kristine Tingvik Aas (promoteringsansvarlig)
Marthe Heggenhougen (prosjektutvikler)
Jørgen Egner Granerud (quizansvarlig)
Ola Meland Pedersen (kinomaskinist)

Valgkomiteens forslag ble godkjent ved akklamasjon.

Sakspapirer, vedlegg og referat fra årsmøtet kan du finne ved å følge disse lenkene:

1. Sakspapirer/dagsplan
2. Lillehammer Filmklubbs årsmelding for 2013
3. Regnskap 2012/2013
4. Styrets roller/funksjoner
5. Valgkomiteens forslag til nytt styre
6. Målsetninger
7. Vedtekter

Referat